prox-logo-white
proxdynamics-flir-logo-small
proxdynamics-flir-logo-stacked
PD-100 featured in Norwegian Broadcasting Corporation (NRK)
26.09.2016
Dronefabrikken i Asker
I anonyme lokaler utenfor Oslo holder en av verdens ledende militære droneprodusenter til. Vi har besøkt Prox Dynamics på hjemmebane.